Welcome
Japan
Match
Team
Ranking
Finished
Next
G
T
L
PF
Goalkeeper
Players
Games
min.
Goals
Masaaki Higashiguchi
1
90
0
Kosuke Nakamura
0
0
0
Daniel Schmidt
1
90
0
Defender
Players
Games
min.
Goals
Koki Anzai
2
76
0
Shinnosuke Hatanaka
1
90
0
Genta Miura
1
90
0
Sei Muroya
1
90
0
Daigo Nishi
1
90
0
Sho Sasaki
2
106
0
Gen Shoji
1
90
0
Takehiro Tomiyasu
1
90
0
Midfielder
Players
Games
min.
Goals
Ritsu Doan
2
100
0
15
Kento Hashimoto
1
90
0
Takashi Inui
2
82
0
Shinji Kagawa
2
97
0
Yuki Kobayashi
2
89
0
Takumi Minamino
2
99
0
Hidemasa Morita
0
0
0
Shoya Nakajima
2
119
1
Gaku Shibasaki
2
111
0
Takashi Usami
1
62
0
Hotaru Yamaguchi
1
72
0
Forward
Players
Games
min.
Goals
Daichi Kamada
2
96
0
Musashi Suzuki
2
72
0
Coaches
Players
Games
min.
Goals
Hajime Moriyasu
2